loader image

ПОКРИВИ

ПРОФЕСИЯ “СТРОИТЕЛ”, СПЕЦИАЛНОСТ “ПОКРИВИ”

След завършване на курса можете да работите като: Работник изграждане и ремонт на покривни покрития, Асфалтаджия, Работник поддръжка на сгради, Строител жилища.

ПРОФЕСИЯ “СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, СПЕЦИАЛНОСТ  “СТОМАНОБЕТОННИ КОНСТРУКЦИИ”

След завършване на курса можете да работите като: Строител стоманобетонни промишлени комини, Монтажник стоманобетонни конструкции и изделия, Работник стоманобетонни конструкции и изделия.