loader image

Курсове

Първи стъпки за работа с компютър

Първи стъпки

 Пакетът включва пет модула, които дават основни знания и умения за работа с компютър. Обучението е подходящо за всички, които правят първите си стъпки в областта на информационните технологии.

След приключване на обучението преминавате през практически задачи и тест, на базата на които Ви се издава удостоверение по образец на МОН (Министерство на образованието и науката).

Квалификация и цели

След обучението ще придобиете необходимите знания и умения за работа с операционната система; за създаване , форматиране и подготовка за печат на различни документи и електронни таблици; за създаване на презентации; за търсене на информация в Интернет и работа с електронна поща.

 • Въведение в операционната система
 • Текстообработка с WORD
 • Електронни таблици с EXCEL
 • Презентации с MS PowerPoint
 • Интернет
how-to-create-text-wallpaper-in-word-thumb-EjLCsz9KB

Текстообработващата програма WORD дава възможнот за създаване, редактиране и обработка на лични и бизнес документи.
Целна на този курс е да придобиете основни знания и умения за създане и форматиране на тестови документи.

 • Създаване и редактиране на документи
 • Форматиране на документи
 • Таблици, рамки и графични обекти
 • Работа с големи документи
 • Проверка и отпечатване на документи
Powerpoint

Придобиване на умения за създаване, оформяне, отпечатване и изнасяне на презентация. Запознаване с основните възможности на програмата MS PowerPoint.

 • Въведение и основни понятия
  Работно пространство на програмата. Основни понятия в MS PowerPoint. Изгледи и смяна на изгледите. Създаване на презентация. Структура на слайда
 • Въвеждане и форматиране на текст
  Въвеждане и редактиране на текст. Разместване и структуриране на съдържанието на презентацията. Форматиране на текст и параграфи
 • Дизайн на презентацията
  Промяна на дизайна на цялата презентация и/или на отделни слайдове, с шаблон за дизайн. Цветови фон на слайдовете. Вмъкване и изчертаване на обекти и форматирането им. Промяна на цялата презентация (Slide Master)
 • Отпечатване на презентация.
  Оформяне на страниците за печат. Видове отпечатване. Отпечатване на цялата презентация или на отделни слайдове
 • Представяне на презентация.
  Ефекти при смяна на слайдовете и текста. Работа в режим на представяне. Запис на презентацията

Курсовете се провеждат в подходящо за курсистите  време и график. Отчитат се индивидуалните нужди и особености в професионалната изява на курсиста.

Минимална продължителност на курса  – 25 учебни часа – 250 лева

Всеки курсист получава – учебни помагала с упражнения на диск, диск с образци на документи за бизнес кореспонденция.

wallpapersden.com_windows-10-microsoft-operating-system_2560x1080

Операционната система е средата, в която потребителят създава и съхранява информация, управлява различни приложни програми.
Целта на този модул е да Ви запознае с операционната система, основните термини, икони и прозорци.

 • Запознаване с работното поле
 • Работа с менюта и команди
 • Действия с папки и файлове
 • Потребителски настройки
excel

В курса за “Електронни таблици с Excel” се изучават принципите при създаване и работа с електронни таблици и използвате на функции и формули за различни изчисления. С програмата могат да се създават списъци от данни, които да се подреждат по различни критерии, както и графично представяне на данни.

Курсът има за цел да Ви даде знания и умения за работа с най-често използваните инструменти на програмата Excel.

 • Създаване и редактиране на работни листове
 • Форматиране и отпечатване
 • Извършване на изчисления
 • Търсене, филтриране и групиране на редове в списъци
 • Създаване на графики и диаграми
business-5475659_1920

Интернет е глобална компютърна мрежа, която предоставя възможност за обмен на информация, кореспонденция, реклама, електронна търговия и други.
Целта на този курс е да Ви запознае с начините за свързване с Интернет, работа с електронна поща и търсене на информация.

 • Начини за свързване с Интернет
 • Търсене и сортиране на информация
 • Работа с e-mail /електронна поща/