loader image

МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ

ПРОФЕСИЯ “СТРОИТЕЛ-МОНТАЖНИК”, СПЕЦИАЛНОСТ “МЕТАЛНИ КОНСТРУКЦИИ”

 

 

След завършване на курса можете да работите като: Монтажник метални конструкции, Подготвител метални конструкции, Работник производство на метални конструкции, Работник покриване метални повърхности.