loader image

АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО

ПРОФЕСИЯ “АДМИНИСТРАТОР В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”, СПЕЦИАЛНОСТ “ОРГАНИЗАЦИЯ НА ОБСЛУЖВАНЕТО В ХОТЕЛИЕРСТВОТО”

 

След завършване на курса можете да работите като: Служител на рецепцията в хотел, Администратор хотел, Информатор приемна, Рецепционист.