Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС"

гр. София

 
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА УСПЕЕТЕ! 

CorelDRAW

 

Цел: да се запознаят обучаемите с принципите за обработка на изображения и използване не ефектите, предлагани от сюитата. За целта се предвиждат три модула с продължителност от 25 часа:

CorelDraw за начинаещи. Целта на този модул е обучаемите да изучат основите на векторната графика, предлагана от CoreDraw!. За целта с помощта на практически примери, изработвани от самите обучаеми, се въвеждат основните графични елементи – криви на Безие, елипси, правоъгълници , текст и начини за манипулирането им (завъртане, транслиране, репликиране, запълвания – видове и начин). Ще се запознаят с някои специфични ефекти при работа с текст и криви (контури, лещи, създаване на перспектива и др.). Важен елемент е експортирането на графичния дизайн в растерна и web форма. Курсистите завършват с готовност за изработване на собствени художествени проекти.

Corel PhotoPaint. В този модул се изучават принципите на обработка на растерни изображения. Corel PhotoPaint e мощно средство, имащо функционалните възможности на известния PhotoShop на Adobe Corp.  В процеса на обучение курсистите изучават основите на растерната обработка – импортиране на изображения, промяна на визуалния изглед – регулиране на осветеността, яркостта и контраста на изображението посредством различните филтри, както и промяна на размера и разрешението му.  Ще се научат да преобразуват изображението, както и да извършват корекции (премахване на шум, мъгла и прах, да променят цветопредаването – превръщане от една цветова схема в друга и пр. ).  Ще бъдат илюстрирани различни ефекти върху изображението (изостряне, омекотяване, подгъната страница, художнически ефекти и др.), които допринасят за оригинален изглед на картината.

Векторна анимация и векторизиране на растерни обекти. С помощта на двете приложения Corel R.A.V.E. и CorelTrace  курсистите се запознават с възможностите за създаване на послайдова векторна анимация, както и от растерни обекти да се получават векторни изображение, които в последствие да се дообработят в CorelDraw!, което често се използва рекламната индустрия (лазерно гравиране и маркиране).

Програми на отделните модули:

CorelDraw за начинаещи.

 • Работно поле на Corel Draw

 • Основни графични обекти

 • Промяна на графични обекти

 • Промяна и аранжиране на графични обекти

Огледален образ и завъртане

Аранжиране

Мащабиране

Аранжиране по слоеве

 • Работа с криви

 • Текстът в Corel Draw

Параграфен и графичен текст

Извиване на текст по крива

Поставяне на сянка на текст

Обработка на текста като криви

 • Ефекти

Добавяне на перспектива

Обвивка

Преливане на обекти

 • Придаване на дълбочина

 • Контури

 • Лещи

 • Bitmap ефекти

Вмъкване на изображения

Corel PhotoPaint

 • Работно поле на Corel PhotoPaint

 • Характеристики на графичното изображение:

Разделителна способност

Яркост

Контраст

Интензитет

Наситеност

Нюанс

Цветови режим

 • Промяна на характеристиките и преобразуване на изображението

Разделителна способност

Яркост

Контраст

Интензитет

Наситеност

Нюанс

Цветови режим

Цветоотделяне

 • Ефекти

3D ефекти

Замъгленост

Цветови промени

Художествени ефекти

Шум

Текстури

 • Експортиране в различен файлов формат

Corel R.A.V.E and CorelTrace

 • Основи на послайдовата анимация

 • Общ изглед на работното поле

 • Изработване на слайдове и синхронизация по време

 • Векторизиране на растерни обекти

По централен контур

По краищата на линията

С резец

Скицово

Мозаечно

 

Забележка:  Възможни са промени в зависимост от индивидуалните предпочитания на курсиста

 

 


     

ПАРТНЬОРИ - КС