Сдружение "ПАРТНЬОРИ - КС"

гр. София

 
НИЕ ЩЕ ВИ ПОМОГНЕМ ДА УСПЕЕТЕ! 

AutoCAD

 

Цел: да се запознаят обучаемите с програмата за конструктивна документация на технически изделия. За целта се предвиждат два модула с продължителност от 25 часа:

AutoCAD за начинаещи. Целта на този модул е обучаемите да изучат основите на инженерната графика при двумерни чертежи. За целта с помощта на практически примери, изработвани от самите обучаеми, се въвеждат основните графични равнинни фигури – линии, полилинии, окръжности, дъги, елипси криви на Безие и щриховане, и манипулирането им (завъртане, транслиране, репликиране). Курсистите се запознават с.методите и начините за нанасяне на размерни линии, разполагане на обектите по слоеве, промяна на параметрите на графиката, групирането на обекти в блокове, както и с отрязване, съединяване, закръгление и фаски по ъглите. Курсистите трябва да могат да чертаят детайли в разрез и полуразрез.

Тримерна графика в AutoCAD. Целта на модула е запознаване с различните начини за създаване на тримерни (solid) обекти. В течение на курса те научават възможностите на създаване на области от равнинни фигури, от които да се екструдират обемни тела. Обучаемите виждат как тези тела могат да бъдат вложени едно в друго, да бъдат обединени, да се създава сечението им, както и изготвят изгледи на различните сечения.

Програми на отделните модули:

AutoCAD за начинаещи

 • Работно поле на AutoCAD

 • Координатни системи

 • Основни графични обекти

 • Промяна на графични обекти

 • Промяна и аранжиране на графични обекти

Селектиране и изтриване на графичните обекти

Огледален образ и завъртане

Аранжиране

Мащабиране

Аранжиране по слоеве

Създаване на масиви от обекти – правоъгълна област и полярна област

Офсетиране на полилиния

 • Размерни вериги

Линейни размери

Ъглови размерни линии

Диаметър и радиус

Размерна линия, фиксирана по външен контур на детайла

 • Слоеве и атрибути на графичните обекти

 • Щриховки и разрези

 • Закръгления и фаски

 • Блокове

 • Съединяване на в полилиния и области и разкъсване на полилиния

3D чертане

 • Създаване на области

 • Екструдиране на солид обект

 • Създаване на солид обект от готови обекти в 3D

 • model view

 • Изглед на тримерен обект

2D Wireframe

3D Hidden

3D Wireframe

Conceptual

Realistic

 • Обединяване на солид обекти

 • Изваждане на солид обекти

 • Сечение на солид обекти

 • Сечение с равнина

 • Разрези и изгледи

Забележка:  Възможни са промени в зависимост от индивидуалните предпочитания на курсиста

 

 

     

ПАРТНЬОРИ - КС